e-mail:   •  tel. (+48) 506-34-56-24

/Piano-Art

Piano Art

Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Pianistycznej „Piano-Art” powstało z inicjatywy Olgi Rusiny w 2000 roku. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju uzdolnionej muzycznie młodzieży.

Podstawowym zadaniem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz kultury i sztuki, popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach i osiągnięciach środowisk artystycznych, ze szczególnym podkreśleniem wykonawców skupionych wokół muzyki fortepianowej.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia opiera się na organizacji koncertów, konkursów i festiwali. W latach 2003–2005 stowarzyszenie „Piano-Art” było pomysłodawcą i organizatorem trzech edycji Wrocławskiego Festiwalu Młodych Muzyków „Classic Première”, którego główną ideą było stworzenie młodym i utalentowanym muzykom możliwości profesjonalnych występów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej.

Stowarzyszenie „Piano-Art” jest współorganizatorem Festiwalu Młodych Pianistów „Premia Filharmonii Łódzkiej im. A. Rubinsteina”.

Od dawna myślałam o tym, jak wspierać rozwój młodzieży, z którą mam kontakt jako pedagog. Właśnie chęć pomocy była impulsem do zawiązania Stowarzyszenia. Podstawowym zadaniem naszego Stowarzyszenia jest działanie na rzecz kultury i sztuki, popularyzowanie wiedzy o wydarzeniach i osiągnięciach środowisk artystycznych, ze szczególnym podkreśleniem wykonawców skupionych wokół muzyki fortepianowej.

Przede wszystkim chcemy promować i wspierać utalentowaną muzycznie młodzież naszego kraju.Każdy młody artysta powinien wychowywać się w duchu artystycznej samodzielności i dla tego należy więcej występować, muzykować, być śmiałym i upartym w dążeniu do celu, kochać życie i ludzi, żeby znaleźć własną osobowość w sztuce.

Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia opiera się na organizacji koncertów, konkursów. W latach 2003–2005 Stowarzyszenie „Piano-Art” stworzyło i zorganizowało trzy edycje Festiwalu „Classic Première”, który był wspaniałą inicjatywą stworzenia możliwości profesjonalnych występów z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej dla młodych utalentowanych artystów z całego kraju, a także zza granicy.

Prezes Stowarzyszenia Miłośników
Sztuki Pianistycznej „Piano-Art”
Olga Rusina

Chopin-cd

L. v. Beethoven, Sonaty