e-mail:   •  tel. (+48) 506-34-56-24

/Działalność Pedagogiczna

Działalność pedagogiczną Olga Rusina rozpoczęła w roku 1979 w Uralskim Konserwatorium w Katedrze Fortepianu Głównego (Jekaterinburg, Rosja), gdzie pracowała do roku 1993 w charakterze pedagoga:
— w latach 1979–1983 piastowała stanowisko wykładowcy Katedry Fortepianu Głównego,
— od 1983 roku po ukończeniu z wyróżnieniem aspirantury (studia doktoranckie) Konserwatorium Moskiewskiego, wybrano ją w wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy;
— w 1990 roku na podstawie Decyzji Rady Naukowo–Pedagogicznej Uralskiego Konserwatorium została mianowana na stanowisko docenta Katedry Fortepianu Głównego,
— w grudniu 1992 roku uzyskała tytuł naukowy docenta Katedry Fortepianu Głównego (nadanie habilitacji przez Radę Szkolnictwa Artystycznego oraz Naukowego Rosji).

Olga Rusina

Olga Rusina wraz ze studentami po koncercie, Wrocław

Olga Rusina wraz ze studentami

Na kursie mistrzowskim we Francji z uczniami (drugi rząd) i profesorami (z lewej strony – D. Joffe, prof. M. Suda, O. Rusina)

Na kursie mistrzowskim we Francji z uczniami (drugi rząd) i profesorami (z lewej strony – prof. M. Suda, D. Joffe, O. Rusina)

Staż pracy pedagogicznej w Uralskim Konserwatorium wynosił 14 lat. W tym czasie jej klasę ukończyło 33 studentów. We wrześniu 1993 r. przyjechała do Polski, do Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu na zaproszenie ówczesnego rektora Pana Marka Dyżewskiego i podjęła pracę na Katedrze Fortepianu Głównego w\w Uczelni, w której pracuje do chwili obecnej.

Przez okres 18 lat pracy na Akademii Muzycznej we Wrocławiu jej klasę ukończyło 20 studentów.

W roku 1994 została zaproszona w charakterze nauczyciela fortepianu do PSM II st. we Wrocławiu im. Ryszarda Bukowskiego. W ciągu 17 lat pracy w szkole (gdzie również pracuje do chwili obecnej) jej klasę ukończyło 16 uczniów.

Przez cały okres pracy na AM oraz w PSM II st. we Wrocławiu wychowała wielu laureatów, zarówno ogólnopolskich jak i międzynarodowych konkursów pianistycznych (lista laureatów).

Wielu studentów oraz uczniów z jej klas otrzymywało Stypendium Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego oraz Stypendium Prezydenta Miasta Wrocławia.

Za rzetelną pracę pedagogiczną oraz osiągnięcia swoich uczniów, wielokrotnie otrzymywała nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej Ministerstwa Kultury, w 2001 roku – nagrodę Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, a także od roku 1995 coroczne nagrody Dyrektora PSM IIst. we Wrocławiu.

O osiągnięciach studentów oraz uczniów Olgi Rusiny, wielokrotnie pisano na łamach pracy, zarówno regionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.

W celu pomocy w ich rozwoju artystycznym, w roku 2001 założyła Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Pianistycznej „Piano–Art”, które ma na celu promowanie oraz wspieranie utalentowanej wrocławskiej młodzieży, m.in. poprzez organizowanie koncertów oraz festiwali pianistycznych. Od roku 2008 jest Dyrektorem Artystycznym Ogólnopolskiego Festiwalu Młodych Pianistów „PREMIA Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina”